عنوان
گزارش جلسه انجمن اولیا و مربیان در بهمن ماه  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
گزارش
جلسه انجمن اولیا و مربیان روز سه شنبه مورخ 98/10/24 ساعت 8 تا 10 برگزار شد.
اهم محورهای مطرح شده در جلسه:
● بحث و تبادل نظر در مورد شیوه های تشویق دانش آموزان و چگونگی برگزاری اردو به مناسبت پایان امتحانات نوبت اول، المپیادها و آزمون ها
● رویت و امضای صورتجلسه جدول هزینه های خدمات آموزشی و پرورشی آموزشگاه در سال تحصیلی 98-99
● تبادل نظر در مورد چگونگی برگزاری هرچه باشکوه تر ایام ا... دهه فجر
● برنامه ریزی در مورد حضور پرشور دانش آموزان همراه با والدین گرامی در راهپیمایی با شکوه 22  بهمن
● پیگیری کلاس های حفظ قران دانش آموزان
● بیان مسائل جاری آموزشگاه