عنوان
برگزاری جلسه انجمن در آبان ماه  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
گزارش
 
گزارش سومین جلسه انجمن اولیا ومربیان
آموزشگاه دخترانه امام رضا علیه السلام واحد 12 
 سه شنبه 98/8/21  ساعت 8 تا 9:30 صبح 
مکان: اتاق گفتگوی آموزشگاه
دستور کار جلسه:
● ارائه گزارش کتبی هریک از اعضای انجمن از عملکرد 2 ماهه خود در انجمن مدرسه و ارائه انتقادات وپیشنهادات سازنده خود
● گزارش پروژه کاشت سبزیجات
● توضیح و چگونگی آغاز پروژه پرورش قارچ
● چگونگی برگزاری جلسه دیدار با اولیا در آذرماه
● آغاز کلاس های فوق برنامه آموزشگاه (المپیاد و تقویتی ) از روز پنج شنبه 98/08/23 به مدت 10 جلسه
● برگزاری کلاس حفظ قرآن دانش آموزان متقاضی و چگونگی تامین مربی