عنوان
برگزاری جلسه انجمن در مهر ماه  
سال تحصیلی
تاریخ
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
گزارش
اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان مورخ 23 مهر ماه 98برگزار شد. اهم مباحث مطرح شده در جلسه عبارتند از:
* بیان مسائل جاری آموزشگاه
*بحث و گفتگو پیرامون تهیه کتب کمک آموزشی
*اطلاع رسانی به اعضای انجمن در خصوص هزینه های جاری آموزشگاه
*انتخاب هیات رئیسه انجمن
* اطلاع رسانی در خصوص اتاق گفتگو جهت حضور فعال و مشارکت اولیا و اعضای انجمن
*اطلاع رسانی درخصوص برنامه های دهه آخر صفر