چاپ خبر
دبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا (ع) واحد دوازده چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۳
دستگاه گوارش بسازید

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان مقطع متوسطه می توانند با کلیک بر قسمت های مختلف دستگاه گوارش اطلاعات مفیدی کسب کرده و با کشیدن آن اجزا سعی خواهند کرد که هر قسمت را در محل اصلی خود قرار دهند.

دستگاه گوارش بسازید

دستگاه گوارش شامل لوله طویلی است که قسمت های دیگری روی آن وجود دارد که به هضم و جذب غذای خورده شده توسط موجودات زنده کمک می کند.

روی گزینه start کلیک کنید و با کشیدن اجزای مختلف و قرار دادن در قسمت اصلی خود در بدن انسان با این دستگاه در بدن آشنا شوید.

جهت مشاهده فلش تعاملی اینجا کلیک نمایید.

انتهای پیام/.