چاپ خبر
دبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا (ع) واحد دوازده دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۳
آشنایی با چرخه آب

 

در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره دبستان با چرخه آب روی سطح زمین و جو اطراف زمین آشنا می شوند.

آشنایی با چرخه آب

آن ها با تبخیر و میعان و چگالش آشنا شده و این چرخه را در این محیط تعاملی مشاهده خواهند کرد.

منبع: تبیان

انتهای پیام/.