چاپ خبر
دبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا (ع) واحد دوازده چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آسیب های اجتماعی
برگزاری کارگاه آسیب های اجتماعی با حضور ستوان دوم سرکار خانم آرامی
اهم مطالب مطرح شده درجلسه
آسیب های فضای مجازی
جرائم سوء استفاده از فضای مجازی
استفاده نامناسب از فضای های مجازی
 ضوابط و شرایط ورود به دانشکده افسری
درجات افراد در نیروی انتظامی
پرسش و پاسخ
میزبان: پایه های هفتم و هشتم
زمان: دوشنبه 98/9/18 ساعت 7 صبح الی 8
مکان: نمازخانه آموزشکاه
 
انتهای پیام/.