چاپ خبر
دبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا (ع) واحد دوازده چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸
اولین جلسه طب سنتی اسلامی در آموزشگاه
اولین جلسه طب سنتی اسلامی در قالب ممنوعات غذایی وتغذیه سالم
استاد جناب دکتر سبک خیز
مورخ دوشنبه 27 آبان 98
مکان: سالن همایش

انتهای پیام/.