چاپ خبر
دبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا (ع) واحد دوازده دوشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
به امید روزی که متن تمام خبرها یک جمله باشد و آن: مهدی علیه السلام آمد
دیرگاهیست در درونم غوغایی برپاست...
به گمانم که کسی می آید!
شاید تو باشی،
ای موعود!
 
انتهای پیام/.