چاپ خبر
دبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا (ع) واحد دوازده یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
چمران مجذوب سید مجتبی شد!

سید خودش را تا انتهای كانال برد. آقای چمران از دیدن كانال به قدری تعجب كرده بود كه باور نمی كرد كار از ما و طرح از سید باشد. چندین بار گفت كه این كانال دقیقاً از روی مشخصات فنی و با دید نظامی قوی كنده شده و طراحی آن یك نظامی با تجربه است و همه متوجه شدیم كه دكتر چمران به شدت مجذوب سید مجتبی شده. بارها خودش این را می گفت. 

خدمت برادر عزیزم سلام عرض می كنم، فرصت زیادی نیست فقط می خواستم خبر پیروزی خودم را به تو برسانم. البته شاید قبلا از طریق رادیو تلویزیون مطلع شده باشی، راستی شنیده ام تصویر سید مجتبی را قبل از پخش اخبار نشان می دهند، بگذریم.
برادر! ما بالاخره بعد از هشت ماه عملیات ایزایی و با كمترین امكانات، توانستیم به فرماندهی سید مجتبی هاشمی منطقه استراتژیك میدان تیر آبادان را فتح كنیم.
سید مجتبی نام این منطقه را به میدان ولایت فقیه تغییر داده است. هنوز لاشه تانك های عراقی كه طی عملیات منهدم شده اند و اجساد متعفن سربازان دشمن، در گوشه و كنار آن دیده می شود. یك چیز دیگر هم می خواهم برایت تعریف كنم. سید مجتبی قبل از پیروزی عملیات، دستور داده بود كه یك كانال به صورت زیگزاگ تا وسط میدان تیر بكنیم. بدون اینكه دشمن بویی ببرد؛ طی چند ماه یك كانال پیچیده به عمق یك و نیم متر كندیم و تا فاصله بسیار نزدیك از عراقی ها پیش رفتیم و از میان لاشه یك بولدوزر عراقی، دشمن را زیر نظر گرفتیم. آوازه این كانال به گوش دكتر چمران رسید و او یكروز با چند تن از همرزمانش بلند شد و آمد به خط ما. نمی دانی وقتی سید را دید چطور سر و روی او را بوسید و كلی از او تعریف كرد و گفت: برادر مجتبی، من مدتی است كه آوازه این كانال شما را شنیده ام و آمده ام ببینم چه كردید.
سید خودش را تا انتهای كانال برد. آقای چمران از دیدن كانال به قدری تعجب كرده بود كه باور نمی كرد كار از ما و طرح از سید باشد. چندین بار گفت كه این كانال دقیقاً از روی مشخصات فنی و با دید نظامی قوی كنده شده و طراحی آن یك نظامی با تجربه است و همه متوجه شدیم كه دكتر چمران به شدت مجذوب سید مجتبی شده. بارها خودش این را می گفت. خلاصه طی مدتی كه آقای چمران در جبهه ما بود یك لحظه او و سید مجتبی از هم جدا نمی شدند.

برادر اینجا جایت خیلی خالی است، ما را دعا كن،
فعلاً خداحافظ، كوی ذالفقاری، اردیبهت 60

منبع: سایت جامع دفاع مقدس

انتهای پیام/.