9 دی 1394

این 6 عامل را درباره نه دی هیچگاه به فراموشی نسپارید.

مولف: زهرا اسدپور   /  دسته: فرهنگی   /  رتبه دهید:
5

 
نهم دی

 

همیشه مناسبت هایی که برای آنها بزرگداشت برگزار می شود پیرامون حوادث و رویدادهایی است که سالها پیش اتفاق افتاده اند و شاید تا به حال حادثه ی خاصی در دو دهه اخیر نبوده است که  چنین شکلی به خود بگیرد یعنی آنچنان اهمیت پیدا کند که بعنوان یک روز ملی ثبت شود و یا برای آن هر سال بزرگداشت برگزار شود اما روز نهم دی این روند را تغییر داد و باعث شد این اتفاق در دهه 80 شکل بگیرد.
روز نهم دی سال 88 روزی است که به دلیل روح و فصول مشترکی که با حوادث اول انقلاب و سال 57 دارد باعث شده است در تاریخ ماندگار شود.
روز نهم دی مهر بطلانی بر فتنه ای عظیم بود فتنه ای که رهبری در تحلیل آن اشاراتی به برنامه ریزی و نقشه ده ساله دشمن از بعد فتنه 78 داشتند که با حضور حماسی  ملت ایران خاک شد. قبل از هر چیز اشاره به نقش رهبر انقلاب به عنوان ولایت فقیه و ستون نظام اسلامی خالی از لطف نیست، نقش و تاثیری که در عدم تبدیل شرایط به یک بحران غیر قابل حل و کشاندن ایران به گردابی که کشورهای همسایه در آن افتادند بی نظیر بود. محوریت رهبری،حسن مدیریت و اقتدار ایشان در دفاع از حق مردم و گذار از این بحران موردی است که همه نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد اما  در دل حادثه نه دی مفاهیم و ارزش های بسیاری وجود دارد که اشاره و یادآوری آنان و همچنین مبادرت به حفظ و توجه به آن امری ضروری است که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

فتنه

فتنه یقینا موردی تمام شده نیست، هر چند فتنه سال 78 و 88 به پایان رسید اما یقینا دشمن و به ویژه آمریکا برای خط زدن اسلام از کشور ایران، برنامه ریزی ها دارد.  در واقع اکنون هم اگر به  اطراف خود نگاه کنید فتنه های متفاوتی را در غالب های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی می بینید که در سطوح مختلف از سوی دشمن در حال پیاده سازی هستند فتنه هایی که گاهی خود ما با عملکرد و عدم آگاهیمان بر روی آنها موج سواری می کنیم.
یکی از فتنه ها همان جریان نفوذی است اخیرا در سخنان رهبری بارها مورد اشاره قرار گرفته است که علاوه بر اینکه خود نوعی فتنه است در زاویه ای دیگر می تواند جریان ساز فتنه های جدید باشد.

در اهمیت نقش مردم در این باره آیت الله خامنه ای می فرمایند:" فتنه یک بیماری بود که با اقدامات سیاسی و امنیتی قابل دفع شدن نبود، و به یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت"

از دیگر فتنه های موجود که با آن روبرو هستیم تلاش دشمن در شکست انسجام و وحدت ملی  است که  برخی هم ناآگاهانه بدان دامن می زنند رهبری درباره این موضوع می فرمایند: «... همه باید مراقب ایجاد شکاف، ایجاد فتنه، ایجاد بدبینی نسبت به دستگاه باشند.

اینهایی که می بینید گوشه و کنار، بدون هیچ قیدوبندی، بدون هیچ ملاحظه ای، نظام اسلامی را، دستگاه جمهوری اسلامی را متهم می کنند؛ هرچه از دهن شان درمی آید، به نیابت از دشمن می گویند؛ برای این که اگر صدای دستگاه های تبلیغاتی جبهه ضداسلام و صهیونیست ها و آمریکائی ها به گوش کسی نرسید، این ها جبران کنند و همان حرف های آن ها را به گوش مردم برسانند، این ها به ملت خیانت می کنند؛ این در حقیقت یک خیانت واضح است. مردم را نسبت به یکدیگر، نسبت به مسئولین، نسبت به خدمتگزاران بدبین کردن، فضای یأس آلود به وجود آوردن، یکی از این راه هاست(1)...»
اما برای اینکه فتنه دیگر تکرار نشود باید به راه ها و روش های بسیاری تمسک جست یکی از این راه ها روشن گری است باید مردم را از آنچه می گذرد آگاه کرد و آنان را طوری روشن کرد که خود بتوانند با کمترین خطا به تجزیه و تحلیل مسائل و تصمیم گیری بپردازند.
راه دیگر جلوگیری از درجایگاه قرار گرفتن کسانی است که ثابت کرده اند که بر خلاف منافع ملت و ارزش های آنان گام برمی دارند رهبری درباره یکی از مهمترین درس های فتنه 88 می فرمایند:"یکی از مهمترین درسها و عبرتهای فتنه، بی اعتمادی، مرزگذاری و استفاده نکردن از عناصری است که بی اعتمادی خود را ثابت کرده اند؛ «بعضی ها هستند که نشان دادند و ثابت کردند که عناصر نامطمئنّی اند... بی اعتمادی خودشان را برای نظام ثابت کردند، برای کشور ثابت کردند، برای جمهوری اسلامی ثابت کردند؛ هم برای اسلامیّتش، هم برای جمهوریّتش... همین هایی که سال ۸۸ آن بازی را راه انداختند، خب اینها با جمهوریّت نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردند، بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حرف قابل قبول و پسندیده ی در مقابل آدمهای باانصاف... از عناصری که نامطمئن بودنِ خودشان را اثبات کردند، مطلقاً استفاده نکنید."(2)

مردم

در خلق حماسه نه دی این مردم بودند که بیشترین  سهم را داشتند و باعث شدند تا این روز در تاریخ جاودان شود.ملت ایران در نهم دی ماه بار دیگر با به رخ کشیدن عظمت و هشیاری خود به دشمنان، پشتیبانی خود را از نظام اسلامی و ارزش های خود اعلام کردند. در اهمیت نقش مردم در این باره آیت الله خامنه ای می فرمایند:" فتنه یک بیماری بود که با اقدامات سیاسی و امنیتی قابل دفع شدن نبود، و به یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت" (3) و" این مردمند که ناگهان با یک حرکت - که آن حرکت برخاسته از همان عواملى است که نوزدهم دىِ قم را تشکیل داد؛ یعنى برخاسته ى از بصیرت است، از دشمن شناسى است، از وقت شناسى است، از حضور در عرصه ى مجاهدانه است - روز نهم دى را هم متمایز می کنند." (4) حضوری که" تجلّی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر دلهای مردم بود."(5)
از نکات دیگر که باید درباره این حضور بدان دقت شود توجه به فتح الفتوح امام خمینی و ادامه آن در طول این سالیان است در واقع آنطور که رهبر انقلاب می فرمایند:"هنر اصلی امام خمینی(ره)، وارد کردن مردم به صحنه بود و در هرجایی که مردم با شجاعت، بصیرت و عمل متناسب با ایمان خود، وارد میدان شدند تمام مشکلات و بزرگترین موانع در مقابل اراده مردم از بین می رود."  (6)
مهمترین مسئله در این باب این است که این حس مسئولیت حضور در صحنه را از دست ندهند و مداوم بر تکلیف خود  در ارتقای ایران اسلامی واقف باشند و ایستادگی نمایند.

فرهنگ عاشورا

"این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است" جمله ای کلیدی از امام خمینی که شاید نسل های جدید آن را به خوبی درک نکرده باشند اما نهم دی باعث شد که جلوه  آن را به وضوح ببینند. فتنه 88  آخرین نقاب خود را برای مردم زمانی انداخت و هنگامی ملت ایران توانستند عزم خود را جذب کرده و طومار فتنه را بپیچند که حرف از عشق به امام حسین و عاشورا به میان آمد.
رهبر انقلاب دراینباره می فرمایند:"در هر نقطه ای از جهان چنانچه مردم با هدف و شعار مشخص و ایمان و عمل متناسب، به عرصه بیایند هیچ عاملی قادر به مقاومت نیست و این یک نسخه کلی برای تمام ملت هاست، که امام خمینی(ره) به آن عمل کرد و ملت ایران هم با اعتماد به امام راحل عظیم الشان، آن را بصورت عملی اثبات کرد.
آن معجزه گری که همه مردم را بسیج کرده، به صحنه می آورد و با وجود همه سختی ها آنان را در صحنه نگه می دارد، ایمان قلبی و دینی است چرا که بر اساس ایمان دینی، شما در هر شرایطی پیروز خواهید بود و شکست معنایی ندارد.
در این روز (9 دی)، مردم براساس وظیفه دینی خود به میدان آمدند تا نشان دهند بر خلاف تبلیغات فتنه گران، مردم ایران ضمن پایبندی به نظام جمهوری اسلامی از عزم و اراده دینی استوار برخوردارند. همانگونه که در ابتدای انقلاب، محرم به کمک این مردم آمد و امام خمینی(ره) فرمود خون بر شمشیر پیروز است، در قضایای 9 دی هم، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را خلق کرد.(7)

بصیرت

بصیرت واژه کلیدی نهم دی بود.  به همین سبب است که نه دی روز بصیرت نیز نامگذاری شده است. بصیرت در حوادث فتنه گون و در جنگ نرم مهمترین عاملی است که می تواند مردم را از خدعه ها و فتنه ها حفظ کند چرا که در فتنه و جنگ نرم که حق وباطل در ظاهر جایشان عوض شده و تشخیص سره از ناسره سخت می باشد و این عامل بصیرت است که می تواند نجات دهنده باشد. نه دی هم به بصیرت مردم افزود وهم لزوم حفظ بصیرت را نشان داد. رهبری درباره علت خود بر عامل بصیرت می فرمایند: «...اگر در مواردی نصرت الهی شامل حال مؤمنین نمی شود، به دلیل ضعف ایمان یا غلط بودن ایمان و یا ایمان بدون بصیرت است؛ زیرا نداشتن بصیرت همچون نداشتن چشم است و فردی که چشم ندارد، راه را تشخیص نمی دهد و به بیراهه می رود. علت این که بنده بر موضوع بصیرت در حوادث 9 دی تأکید فراوان داشتم به همین علت است...»(8).دی برخواسته از همین بصیرت، دشمن شناسی و وقت شناسی است.

اشتباه دشمن

نکته ای دیگرکه از دل حوادث نهم دی ماه و فتنه سال 88 می توان به آن پی برد اشتباه محاسباتی دشمن است که باور و درک درستی از پیوند مردم با نظام اسلامی و ارزش هایشان ندارد. در واقع" دشمنان این ملت، روز نهم دی را فراموش کرده اند. آن کسانی که فکر می کنند در این کشور یک اکثریتی خاموش و مخالف با نظام جمهوری اسلامی اند، یادشان رفته است که سی و چهار سال است که هر سال در بیست و دوم بهمن، در همه شهرهای این کشور، جمعیت های عظیم به دفاع از نظام جمهوری اسلامی بیرون می آیند و «مرگ بر آمریکا» میگویند(9)

بصیرت در حوادث فتنه گون و در جنگ نرم مهمترین عاملی است که می تواند مردم را از خدعه ها و فتنه ها حفظ کند چرا که در فتنه و جنگ نرم که حق وباطل در ظاهر جایشان عوض شده و تشخیص سره از ناسره سخت می باشد و این عامل بصیرت است که می تواند نجات دهنده باشد

درباره  این اشتباه دشمن آیت الله خامنه ای می فرمایند: "نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه گران زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت - همان طوری که گوینده گان و بزرگان و همه بارها گفته اند - یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این نشانه ی این است که این مردم بیدارند، هشیارند. دشمنان ما باید این پیام را بگیرند. آن کسانی که خیال میکنند میتوانند میان نظام و میان مردم جدائی بیندازند، ببینند و بفهمند که این نظام، نظام خود مردم است، مال مردم است. امتیاز نظام ما به این است که متعلق به مردم است. آن کسانی که با همه وجود نظام جمهوری اسلامی را و اسلام را و این پرچم برافراشته را در این کشور نگه داشته اند، در درجه اول خود مردمند؛ دشمنان ما این را بفهمند. سردمداران دولت های مستکبر - و در رأس آن ها آمریکا - علیه ملت ما حرف می زنند، توطئه می کنند، گاهی شعار می دهند، گاهی اظهارات مزوّرانه می کنند، گاهی صریحاً دشمنی می کنند، گاهی در لفافه می برند؛ این ها همه برای این است که تحلیل درستی از مسائل ایران و شناخت درستی از ملت ایران ندارند. ملت ما ملت بیداری است، ملت هشیاری است...»(10)

دست خدا

این ناشکری است که مهر بطلان بر فتنه 88 را فقط محصور در بصیرت زایی ها و حرکت مردم  دید  و به کسی که این بصیرت را در دل مردم ایجاد کرد و آنها را به صحنه کشید توجه نکرد. مقام معظم رهبری در اینباره می گویند: "مردم وقتی احساس می کنند دشمن در مقابل نظام اسلامی ایستاده است، می آیند توی میدان. این حرکتِ ایمانی است، این حرکتِ قلبی است؛ این چیزی است که انگیزه ی خدائی در آن وجود دارد؛ دست قدرت خداست، دست اراده الهی است؛ این چیزها دست من و امثال من نیست. دل ها دست خداست. اراده ها مقهور اراده پروردگار است. وقتی حرکت خدائی شد، برای خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع می کند. لذا میفرماید: «انّ اللَّه یدافع عن الّذین امنوا».(4) این را دشمنان نظام اسلامی نمیفهمند، تا امروز هم نفهمیدند؛ لذا تحریم میکنند، حرف میزنند، روشهای گوناگون را به کار میگیرند، (11)

کلام آخر:

برای درک ماهیت نه دی به خوانش و تامل در زوایا و اصولی بیش از آنچه در این مقال آمد احتیاج است که باید در این راستا  به این نکته توجه داشت که:"" نهم دی 88، حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب است و باید تلاش شود در سالگرد این حماسه، حرف اصلی ملت ایران، یعنی حرکت در سایه دین و تحقق وعده های الهی تبیین شود." (12)

پی نوشت:
1- بیانات در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان(۱۳۸۹/۰۸/۲۶)
2-  رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان،20 تیر 94
3- در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی(۱۳۹۰/۰۹/۲۱)
4- بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام نوزدهم دى ماه( 19/10/1388)
5-دیدار اعضای ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی با رهبر انقلاب(۱۳۹۰/۰۹/۲۱)
6- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی (۱۳۹۰/۰۹/۲۱)
7- همان

8- رهبر معظم انقلاب در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم قم (۱۳۹۲/۱۰/۱۹)
9- بیانات در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی در حرم امام خمینی (۱۳۹۲/۰۳/۱۴)
10- بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان گیلان 8/10/1389


11- بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروی هوائی ارتش (۱۳۸۸/۱۱/۱۹)
12- در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی تاکید شد.

برگرفته از تبیان

تعداد مشاهده (679)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "این 6 عامل را درباره نه دی هیچگاه به فراموشی نسپارید."


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید