12 آبان 1399

بازدید مدیران و مسئولین محترم آستان قدس رضوی از نمایشگاه "فرامکان فرازمان"

 
در واپسین روزهای نمایشگاه "فرامکان فرازمان" شاهد حضور گرم مهمانان محترم از بخش های مختلف آستان قدس رضوی بودیم.
*جناب آقای دکتر مهدوی: معاون سرمایه انسانی آستان قدس رضوی
*حجت الاسلام مهدوی مهر: رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی
*جناب آقای دکتر طالبیان: معاون اداره کل بررسی و نظارت راهبردی آستان قدس رضوی
*جناب آقای دکتر مرادی: رییس اداره توانمند سازی آستان قدس رضوی
*جناب آقای دکتر سهیلی: معاون طرح و برنامه سازمان علمی و فرهنگی رضوی
*جناب آقای دکتر باغگلی: مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی
حضور تمامی عزیزان را در بازدید از نمایشگاه ارج می نهیم.
 
جهت مشاهده عکس های بیشتر به گالری مراجعه فرمایید.
مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی - دینی

29 آبان 1398

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی - فرهنگی

19 آبان 1398

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی - دینی

11 آبان 1398

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی - دینی

11 آبان 1398

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی

14 آبان 1397

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی

13 آبان 1397

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی

13 آبان 1397

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی

10 آبان 1397

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی - دینی

27 آبان 1396

مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی - دینی
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2