3 شهریور 1400

در سوگ سه خورشید عالم تاب

ڪسی قدم به حرم بی  مدد نخواهد زد
بدون واسطه دم از احــد نخواهد زد
گدای ڪوی رضا شو که آن امام رئوف
به سینه ی احـدی دست رد نخواهد زد...
مولف: زهرا اسدپور
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی - دینی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1