منشور خدمت در حریم علمی عالم آل طه  
 
 
برای مشاهده منشور خدمت در ابعاد واقعی برروی عکس کلیک نمایید.